Handicappuljen

Ansøgningsfrister: 15. februar, 15 maj og 1. oktober. Der er løbende ansøgningsfrist for ansøgninger under kr. 500.000.

Hvad er handicappuljen?

Handicappuljens formål er at styrke politiske, økonomiske og sociale rettigheder for mennesker med handicap i udviklingslandene. Det sker med afsæt i FN's handicapkonvention og i de danske handicaporganisationers mangeårige samarbejde med partnere i Syd. Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og er på omkring 28,5 mio. kr. Puljen faciliterer forskellige typer af støtte, der er tilpasset handicaporganisationernes særlige vilkår og erfaringer. 

Personer med handicap i udviklingslandene udgør en befolkningsgruppe på mere end 600 millioner mennesker. I mange udviklingslande har mere end 15% af befolkningen et handicap. Personer med handicap møder fordomme, diskrimination og stigmatisering og har sjældent lige adgang til de i forvejen begrænsede ressourcer.