Handicappuljen

Handicappuljens formål er at styrke politiske, økonomiske og sociale rettigheder for mennesker med handicap i udviklingslandene. Det sker med afsæt i FN's handicapkonvention og i de danske handicaporganisationers mangeårige samarbejde med partnere i Syd.

Personer med handicap i udviklingslandene udgør en befolkningsgruppe på mere end 600 millioner mennesker. I mange udviklingslande har mere end 15% af befolkningen et handicap. 

Personer med handicap møder fordomme, diskrimination og stigmatisering og har sjældent lige adgang til de i forvejen begrænsede ressourcer.

Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og er på omkring 28,5 mio. kr.

 

Handicappuljen støtter danske handicap-organisationers udviklingsarbejde i Syd

Handicappuljen støtter det rettighedsbaserede udviklingsarbejde, som danske handicaporga-nisationer har en lang og stærk tradition for at gennemføre sammen med deres partnere i Syd.

Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og er på omkring 28,5 mio. kr. Puljen faciliterer forskellige typer af støtte, der er tilpasset handicaporganisationernes særlige vilkår og erfaringer. 

Bemærk: Handicappuljen kan kun søges af de danske handicaporganisationer.

Handicappuljens formål er at styrke politiske, økonomiske og sociale rettigheder for mennesker med handicap i udviklingslandene. Det sker med afsæt i FN's handicap-konvention og i de danske handicaporganisationers mangeårige samarbejde med partnere i Syd.