Velkommen til Handicappuljen

Handicappuljen støtter danske handicap-organisationers udviklingsarbejde i Syd

Handicappuljen støtter det rettighedsbaserede udviklingsarbejde, som danske handicaporga-nisationer har en lang og stærk tradition for at gennemføre sammen med deres partnere i Syd.

Læs mere i vores retningslinjer for Handicappuljen, om hvad puljen støtter, hvilke typer projekter du kan søge og hvilke krav der er til hver projekttype.

| Retningslinjer for Handicappuljen

 

Ansøgningsfrister til Handicappuljen

Der er ansøgningsfrist til Handicappuljen:

  • 15. februar
  • 15. maj
  • 1. oktober

Der er løbende ansøgningsfrist for ansøgninger under kr. 500.000

| Find ansøgningsformaterne her