Du er her:

A1/A2 Partneridentifikation og Forundersøgelse

Afsluttende rapport

Formater

A1/A2: Partneridentifikation og forundersøgelse, dansk | engelsk

Der skal laves en afsluttende rapport for alle bevillinger til Handicappuljen. Afrapportering vedrørende indsatserne A1 Partneridentifikation og A2 Forundersøgelse skal indsendes til DH senest to måneder efter forundersøgelsens afslutning.

Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jævnfør retningslinjerne for Handicappuljen.

Vær opmærksom på: Som følge af nye retningslinjer og nye formater er de nye afrapporteringsformater for A1 Partneridentifikation og A2 Forundersøgelse fortsat under udarbejdelse. Indtil disse lanceres i april 2018 benyttes det gamle format "A - Forundersøgelse" til begge formater.