Du er her:

C Afrapporteringsformater til andre aktiviteter

Afsluttende rapportering

Der skal laves en afsluttende rapport for alle bevillinger til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger fra den danske organisation med samme eller andre partnere, jævnfør retningslinjerne for Handicappuljen.

Formater

C1: Læring og udvikling, dansk | engelsk

Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning. 

C2: Kursus og netværksaktivitet, | engelsk

Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning 

C3: Kapacitetsanalyse

Der skal ikke laves nogen afrapportering på en C3 bevilling til en kapacitetsanalyse. I stedet skal I indsende følgende til DH:

  • Vurdering og begrundelse for det endelige valg af konsulent,
  • Konsulentrapporten for kapacitetsanalysen
  • Jeres respons til rapporten (management response), fx i form af et skema med anbefalingerne og jeres reaktion på hvert enkelt. Anbefaling.

I er velkomne, men ikke forpligtede, til at invitere DH med til de-briefing med konsulenten. Derudover vil DH indkalde til et møde når analysen er færdig, og I har lavet jeres management response. Hvis DH allerede har været med til de-briefing, vil mødet blot omhandle jeres management response.