Du er her:

Hent ansøgningsformater til Handicappuljen

Find her ansøgningsskemaer til de forskellige typer af støtte i Handicappuljen samt budgetformater og andre bilag, som I skal bruge, når I søger om støtte.

For ansøgninger som afleveres i juni og juli kan forekomme længere behandlingstid grundet sommerferie.

Ansøgningsformater 

A Fra idé til projekt

A1: Partneridentifikationdansk | engelsk 
A2: Forundersøgelse, dansk | engelsk

B Udviklingsprojekter

B1: Mindre udviklingsprojekt, dansk | engelsk
B2: Mellemstort udviklingsprojekt, dansk| engelsk
B3: Stort udviklingsprojekt, dansk | engelsk
B4: Samfinansiering af udviklingsprojekt, dansk | engelsk

C Supplerende indsatser

C1: Læring og udvikling, dansk | engelsk 
C2: Kursus og netværksaktivitet, dansk | engelsk 
C3: Kapacitetsanalyse, dansk | engelsk

Andre

D: Uforudset handicapkompensation, dansk | engelsk 
PRO: Oplysningspuljen, dansk

Budgetformater 

Bemærk at der nu er tre budgetformater at vælge imellem, et for hver kategori af støttemuligheder i Handicappuljen og ét for Oplysningspuljen:
(OBS! Budgetformaterne er blevet opdateret i foråret 2019 for at udbedre enkelte fejl)

Budgetformat A, engelsk 
Budgetformat B, engelsk
Budgetformat C, engelsk

Budgetformat PRO, dansk

Bilag

Aktivitetsplan (til B1 ansøgninger), engelsk

Liste over indhold i CV, dansk

Logical Framework Approach (LFA-matrix), engelsk
Indeholder også monitorerings- og implementeringsplan

Interessentanalyse, dansk | engelsk

Organisationsprofil, engelsk

Partnerprofil, engelsk

Risk management tool (til B3 ansøgninger), engelsk

Udkast til rejseprogram (til projektrejser), engelsk

Skriv til ais@handicap.dk i tilfælde af spørgsmål eller tvivl vedrørende ansøgningsformater eller retningslinjer.