Du er her:

Det gode partnerskab

Til fyraftensmødet i august 2016 så vi nærmere på ’Det gode partnerskab’, hvor to organisationer hhv. inden- og udenfor handicapbevægelsen delte ud af deres erfaringer fra arbejdet med partnerskaber.

Talere:

Dorte Jørgensen, International rådgiver i 3F har arbejdet med partnerskabsstrategier og værktøjer til organisationsudvikling gennem mange års arbejde i IBIS, Red Barnet og nu 3F. Dorte kom ind på:

  • Nøglebegreber og dilemmaer i partnerskaber
  • Forskellige typer af partnerskaber, tilgange og strategier
  • Partnerskabsstrategi i praksis – partnervalg, partnerskabsfaser, tillægsværdi

Henry Lind, Ulandskonsulent i Dansk handicap Forbund (DHF). DHF har gennem mange års udviklingsarbejde i Latinamerika udviklet en tilgang til partnerskaber, som de nu bruger med alle deres partnere. Det er ikke uden konflikter, det tager tid, men det giver resultater. Henry talte om:

  • Dilemmaer i partnerskaber
  • Faser i partnerskaber i Latin Amerika
  • Veje til den ideelle organisation – DHFs værktøj til sammen med partnere at definere mål for egen organisation, vurdere udgangspunktet og monitorere udvikling over tid

Talerne kom med forskellige bud på tilgange til det gode og bæredygtige partnerskab, erfaringer fra felten og værtøjer, der kan hjælpe det gode partnerskab på rette vej.

Derudover var DH's egen rådgiver, Ina Lykke Jensen, på banen med et oplæg omkring følgende emner:

  • Det traditionelle partnerskab udfordres - baggrund for Globalt Fokus mødeserie omkring ’CSO Futures, innovation and partnership programme’
  • Links til kort tankevækkende animationsfilm samt til yderligere info