Du er her:

Evaluering af kapacitetsopbygning i nord og i syd

Fyraftensmøde mandag den 12. marts

Formålet med evalueringen er at blive klogere på, hvad der kommer ud af forskellige former for kapacitetsopbygning – både for den enkelte deltager og for partner- og medlemsorganisationen, og bruge den viden til at gentænke, videreudvikle og forbedre kapacitetsudviklingen i partnerskaberne og blandt os selv.

Evalueringen fokuserer især på de længerevarende kurser (f.eks. Globallinjen, Frontrunner og Danida Fellowship). Der vil ligeledes blive set på den kapacitetsopbygning, som DH tilbyder medlemsorganisationerne i Danmark gennem fyraftensmøder, kurser, rådgivning og fælles udviklingsprocesser. Endelig er konsulenterne også ude og snakke med andre puljeforvaltere og kursusudbydere for at få inspiration til, hvordan andre griber kapacitetsopbygning an.

Evalueringsrapporten er forsinket, men et draft vil blive offentliggjort i starten af maj 2018.