Du er her:

Fællesprojekter

24. oktober 2017

DH inviterede til fyraftensmøde om fællesprojekter, hvor tre af DH's medlemsorganisationer fortalte om, hvordan de samarbejder om at støtte partnere i udviklingslande til at opnå rettigheder for personer med handicap.

De tre oplægsholdere - Sven fra DHF, Tracy fra Hjerneskadeforeningen og Charlotte fra DBS - fortalte, hvordan samarbejdet i deres fællesprojekter er skruet sammen og delte erfaringer. Selvom de to fællesprojekter har et lidt forskelligt ’set-up’, lignede erfaringerne på mange måder hinanden.

Som fordele pointerede oplægsholderne:

  • muligheden for at kunne trække på deres forskellige ressourcer,
  • opnå større resultater og styrke den lokale handicapbevægelse når partnerne arbejder sammen,
  • fælles monitoreringsrejser og samarbejdet i det hele taget fører til større læring mellem organisationerne både i nord og syd.

Som ulemper fremhævede de at:

  • de fælles ledelsesstrukturer og beslutningsprocesser gør det mindre fleksibelt og skaber en tungere struktur
  • samarbejdet kræver tid, tålmodighed og fleksibilitet
  • de forskellige agendaer og synspunkter kan medføre en lidt forskellig forståelse af, hvad man egentlig har aftalt.

Trods besværlighederne var den fælles melding blandt deltagerne på mødet, at fællesprojekterne er besværet værd, men det er vigtigt med en god koordinering og en klar arbejds- og rollefordeling.

Grupperne diskuterede bagefter i) hvordan det kan gøres lettere at få flere med i fællesprojekter, ii) hvilken læring man kan uddrage, og iii) ligesom der blev ’brain stormet’ på, hvordan man især i store fællesprojekter kan skabe en ledelsesstruktur, der både er demokratisk, men samtidig ikke er for tung og for domineret af nord.

I DH håber vi at kunne bruge erfaringerne og ideerne fra mødet i den videre tænkning omkring, hvordan man fremover kan fremme samarbejde og synergi mellem handicappuljens brugere yderligere.

Alle materialer fra fyraftensmødet kan findes i højre side