Du er her:

Høringsmøde om de nye retningslinjer

23. marts 2017

Med udgangspunkt i et foreløbigt bud på retningslinjerne diskuterede de deltagende medlemsorganisationer, ansatte og frivillige, i fællesskab med repræsentanter fra DH, hvordan retningslinjerne for Handicappuljen skal se ud i fremtiden. Retningslinjerne for Handicappuljen skulle revideres da:

 • der er sket afklaringer og præciseringer af bevillingspraksis over de seneste fire år som skal skrives ind i retningslinjerne,
 • der er kommet en ny Udviklingspolitisk og Humanitær Strategi, med nye prioriteter som har betydning for puljen. Blandt andet er alle puljeforvaltere blevet bedt om at komme med bud på hvordan det kan gøres lettere at blive involveret i udviklingsarbejdet,
 • finansieringen af DHs udviklingsarbejde ændres, så handicapbevægelsen i stedet for at have pulje- og en rammeaftale, fremover ser ud til at få en samlet aftale med Danida (dog fortsat adskilte beløb til hhv. puljearbejde og DHs arbejde).

Processen med at udvikle nye retningslinjer gav alle med tilknytning til Handicappuljen en mulighed for at ryste posen lidt, tænke anderledes og skubbe Handicappuljen videre i den retning, vi som handicapbevægelse ønsker, indenfor de rammer ministeriet og strategien tillader.

Dagsorden:

Kl. 15.00           Hvorfor nye retningslinjer?

Præsentation af nye retningslinjer (draft version) – hvad er nyt og hvad er tænkningen bag

Q&A, kommentarer og forslag   

Kl. 16.15           Pause

Kl. 16.30           Gode ideer til forenkling

   • Hvad ligger der allerede af forenkling i HP?
   • Hvordan kan vi gøre det lettere, sjovere og mere tiltrækkende at deltage i  det internationale arbejde med partnere i syd?   Vi har talt om det før, men for at gøre diskussionen så konkret og substantiel som muligt, vil vi bede alle ulandsaktive medlemsorganisationer om - som forberedelse til mødet - at komme med tre konkrete bud på, hvad der ville gøre det lettere for jer selv at deltage i udviklingsarbejdet især i forbindelse med mindre projekter/indsatser.
   • Hvordan kan vi vide om forenklingerne gør en forskel?

Kl. 17.30            Deling af de gode ideer i den større forsamling

Kl. 17.50            Næste skridt, herunder efterspørgsel efter gode ’cases’