Du er her:

HP 2015: Læring fra statusrapporter og bevillingspraksis

I juni 2016 inviterede DH til fyraftensmøde, hvor vi med to forskellige vinkler zoomede in på årets erfaringer med Handicappuljen.

Som noget nyt i år 2016 afleverede alle medlemsorganisationer statusrapporter på igangværende projekter samtidigt - i marts. Det har givet mulighed for ikke kun at give individuel feedback på hvert enkelt projekt, men også at læse på tværs af rapporterne og se hvilke trends og læring, man kan uddrage på tværs af puljen.

 • Hvordan fordeles pengene i puljen? 
 • Hvad er de typiske udfordringer, når de gode projekt ideer skal udmøntes i virkeligheden?
 • Hvad er de gode resultater – og hvordan dokumenteres de?
 • Hvordan fungerer partnerskaberne?
 • Hvad har været de vigtigste læringspunkter i 2015?
 • Hvordan bruges læringen?

Samme dag var også bevillingskonsulent Dorthe Skovgaard inviteret til at fortælle om den røde tråd i bevillingspraksissen over de sidste tre år. Hun kom bl.a. ind på følgende emner:

 • Hvor mange ansøgninger går egentlig glat igennem bevillingssystemet?
 • Når de ikke gør, hvad er det så for nogle ’spørgsmål’, der typisk bliver rejst i gode råd, betingelser og afslag fra bevillingsudvalget?
 • Hvordan kan det gøres bedre?

Program:

15.00 Velkommen          

 • Handicappuljen 2015 - i tal og figurer (v/ rådgiver Anne Sophie Fabricius)
 • Handicappuljen 2015 - trends og læring på tværs HP projekter (v/ rådgiver Gitte Liebst Robinson)
 • World café – highlights fra rapporteringer
 • Statusrapportering næste år – Fællestema? Justeringer?

16.15 Pause

16.30 Bevillingspraksis  i HP over de sidste tre år – hvad giver typisk anledning til gode råd, betingelser eller afslag fra bevillingsudvalget (v/bevillingskonsulent Dorthe Skovgaard)           

 • Hvad kan man lære af erfaringerne – hvordan kan det gøres bedre (fælles diskussion)
 • Afrunding

17.30  Sandwich og uformel snak