Du er her:

HP 2016: Læring på tværs

19. juni 2017

I juni 2017 inviterede DH til fyraftensmøde, hvor vi som året før i fællesskab reflekterede over det forgangne år i Handicappuljen.

Tak for god stemning, gode diskussioner og bidrag på fyraftensmødet den 19 juni 2017. Vedhæftet er de to powerpoints præsenteret på mødet omkring:

  • Fordeling af HP bevillinger i 2017 på lande, organisationer og bevillingstyper
  • Formål med statusrapporter, eksempler på læring og DH forslag til principper bag fremtidig rapportering
  • Samt pointerne fra den efterfølgende gruppediskussion

Diskussion gik bl.a. på, hvad der fungerer godt i det nuværende rapporteringssystem, og hvad der ikke gør samt en række forslag vedr. formater, værktøjer og fælles læring.  Vi fik også lavet en oversigt over de vigtigste milepæle i en projekt cyklus, og talt om, hvordan dialog med/rapportering til DH bedst kan tilrettelægges, så den tager udgangspunkt i de (lærings)processer, og i de dokumenter, der alligevel finder sted / produceres i forbindelse med et projekt forløb, og dermed begrænser hvor meget ekstra, der skal skrives til DH – et princip som der var god opbakning til. Næste skridt er at DH efter sommerferien kommer med et mere konkret forslag til:

  •  Hvordan rapporteringen kan foregå fremover herunder nye afrapporteringsformater /processer
  • Hvordan indfasningen af det nye system vil ske i forhold til. eksisterende projekter

Forslaget vil blive delt med alle, så I har mulighed for at kommentere og komme med forslag.