Du er her:

Præsentation af nye værktøjer (LFA)

Onsdag den 9 september 2015, kl. 15-18

Kære alle – medlemsorganiationer, USF medlemmer, bevillingskonsulenter og medlemmer af bevillingsudvalget.

Da der endnu ikke er nogen udmeldinger fra den nye regering vedrørende prioriteringer og perspektiver for udviklingsbistanden og bistanden gennem civilsamfundet, har vi i samarbejde med Danidas kontor for ’Humanitær bistand, Civilsamfund og Personelbistand’ (HCP) besluttet at udsætte deres deltagelse i vores fyraftensmøde. Det vil give mere mening at få en dialog med HCP om, hvor bistanden bevæger sig hen, når Finanslovsforhandlingerne er faldet på plads og perspektiverne for udviklingsarbejdet er bedre kendt.

Vi holder dog stadig fast i fyraftensmødet næste onsdag den 9 september, kl. 15-18 i mødelokale Silkeborg og håber at se rigtig mange af jer (inklusiv bevillingskonsulenter og medlemmer af bevillingsudvalget), til et mere fagligt møde omkring, hvordan vi kan dokumentere resultater af vores partnerskaber og vores udviklingsarbejde. Tilmelding til undertegnede senest på mandag den 7 september. Brug venligst ’besvar mail’ optionen (ikke ’besvar alle’), så jeres tilmelding kun går til mig og ikke ’spammer’ alle andres mailbokse.

Formål med mødet:

Der er i stigende grad fokus på vigtigheden af at kunne dokumentere resultater i udviklingsarbejdet - en trend der både gør sig gældende internationalt og hjemme. Fokus bevæger sig fra aktiviteter og processer over imod forandring og resultater. Men hvordan dokumenterer man forandring og resultater på ’bløde’ områder som handicapbevægelsen typisk arbejder meget indenfor så som organisations opbygning, fortalervirksomhed og bevidstgørelse. Mødet tager udgangspunkt i et nyt LFA format, som DH som følge af en efterspørgsel fra flere medlemsorganisationer har fået lavet, med en tilhørende guide og en liste med eksempler på mulige indikatorer, der kan bruges til inspiration. Formålet med mødet er dels at få præsenteret og diskuteret de nye værktøjer, og dels at få en bredere diskussion af vores tilgang til at definere, måle og dokumentere resultater og forandringsprocesser. Endelig vil vi benytte lejligheden til at give en kort update omkring Handicappuljen, herunder en introduktion til hjemmesiden og de nye ansøgnings- og afrapporteringsformater.

 

Dagsorden:

15.00 Velkommen og intro: 

  • Update – hvad ved vi pt omkring regeringers tanker omkring udviklingsbistanden og hvornår kan vi forvente at vide mere
  • Hvordan kan vi dokumentere vores resultater i udviklingsarbejdet
  • Præsentation af DH forslag til nyt LFA format og den bagvedliggende tilgang til resultatmåling

16.00 Pause

16.15  Diskussion - i grupper og plenum,

Update vedr. Handicappuljen

  • Intro til hjemmeside herunder nye ansøgnings- og afrapporteringsformater
  • Status på retningslinjer og formålsbeskrivelse

 

17.50  Afslutning og ’next steps’     

Sandwich og fri snak.

 

Vedhæftet er to dokumenter som mødet vil tage udgangspunkt i og som det vil være en fordel at have orienteret sig i inden mødet.

  • LFA guide samt anneks med liste af eksempler på indikatorer der kan tjene som inspiration til måling af resultater indenfor forskellige slags indsatser.
  • LFA format

 

Vi ser frem til at mødes med jer.