Du er her:

Fyraftensmøde: HP 2015, læring fra status rapporter og bevillingspraksis

Ny dato for fyraftensmøde er mandag den 6. juni 2016 fra kl. 15.00 – 17.30 i lokale Kolding (rød gang).

Formål med mødet og program er det samme som annonceret tidligere.

Vi inviterer til fyraftensmøde, for med to forskellige vinkler at zoome ind på årets erfaringer med handicappuljen.

Som noget nyt i år, har I alle afleveret status rapporter på igangværende projekter på samme tid af året. Det giver mulighed for ikke kun at give en individuel feed-back på hvert enkelt projekt, men også at læse på tværs af rapporterne og se, hvilke trends og læring man kan uddrage på tværs af puljen.

  • Hvordan fordeles pengene i puljen? 
  • Hvad er de typiske udfordringer når de gode projekt ideer skal udmøntes i virkeligheden?
  • Hvad er de gode resultater – og hvordan bliver de dokumenteret?
  • Hvordan fungerer partnerskaberne?
  • Hvad har været de vigtigste læringspunkter i 2015?
  • Hvordan bruges læringen?

Samme dag har vi også inviteret bevillingskonsulent Dorthe Skovgaard til at gøre os klogere på, den røde tråd i bevillingspraksis over de sidste tre år. Hun vil bl.a. komme ind på:

  • Hvor mange ansøgninger går egentlig glat igennem bevillingssystemet?
  • Når de ikke gør, hvad er det så for nogle ’spørgsmål’, der typisk bliver rejst i gode råd, betingelser og afslag fra bevillingsudvalget?
  • Hvordan kan det gøres bedre?

Dagsorden:

15.00 Velkommen
         Handicappuljen 2015 - i tal og figurer (v/ Rådgiver Anne Sophie Fabricius)
         Handicappuljen 2015 - trends og læring på tværs HP projekter (v/ Rådgiver Gitte Liebst Robinson)
         World cafe – highlights fra rapporteringer
         Status rapportering næste år – Fællestema? Justeringer?

16.15 Pause

16.30 Bevillingspraksis  i HP over de sidste tre år – hvad giver typisk anledning til gode råd, betingelser eller afslag fra bevillingsudvalget (v/Bevillingskonsulent Dorthe Skovgaard)
          Hvad kan man lære af erfaringerne – hvordan kan det gøres bedre (fælles diskussion)
          Afrunding

17.30  Sandwich og uformel snak til alle der har lyst


Tilmelding:

Tilmelding skal ske til Gitte Liebst Robinson (gr@handicap.dk) senest onsdag den 1. juni 2016.