Du er her:

Kursus om inklusion i internationalt udviklingssamarbejde

På kurset fik vi indblik i og diskuteret:

  • Grundbegreber indenfor inkluderende udviklingssamarbejde
  • Hvad det indebærer at inkludere mennesker med handicap i mainstream udviklingssamarbejde, på programniveau og organisatorisk niveau.
  • Forskellige aktører og vores egen rolle i relation til inkluderende udviklingssamarbejde
  • Input til at udvikle egne handlepunkter samt fælles handlingsplan

Den 26. september vil der være en heldags opfølgning, hvor vi bygger videre på kurset med fokus på at lande en plan for hvordan vi omsætter inspiration fra kurset til handling i relation til Udenrigsministeriet og andre danske aktører, og / eller i samarbejdet med vores partnere i lande i det Globale Syd. Læs mere her.

Læs mere om facilitatoren Paulien Bruijn fra Light for the World i boksen til højre. 

Find noter fra kurset:

Kurset tog udgangspunkt i denne bog: Count me in. Include people with disabilities in development projects - A practical guide for organisations in North and South.