Du er her:

Kursus om inklusion i internationalt udviklingssamarbejde

DH inviterer medlemsorganisationer til et kursus om inklusion i internationalt udviklingssamarbejde, hvor vi udforsker hvordan vi sammen kan skubbe på for at internationalt udviklingssamarbejde generelt inkluderer mennesker med handicap. Læs mere nedenfor billedet.

Kurset foregår tirsdag og onsdag den 4. og 5. juni 2019, kl. 9 til 17 begge dage.

Bemærk:

  • Kurset foregår på engelsk, og faciliteres Paulien Bruijn fra Light for the World.
  • Det henvender sig til personer tilknyttet handicaporganisationers internationale udviklingssamarbejde.
  • Der er begrænsede pladser (hvis der er stor interesse, kan der komme begrænsninger på deltagere per organisation). 

Tilmelding sker ved at sende navn, organisation og evt. særlige hensyn til kost, tolkning, hjælpemidler eller lignende til ilj@handicap.dk.

En gruppediskussion under et kursus i Handicaporganisationernes Hus.

På kurset får vi indblik i gode erfaringer med inklusion af mennesker med handicap i internationale udviklingssamarbejde og –projekter. Vi bruger denne viden som afsæt for at reflektere over hvordan vi som dansk handicapbevægelse kan bruge det til at skubbe på for, at inklusion af mennesker med handicap bliver mainstream i danske organisationers udviklingssamarbejde. Derudover vil der være inspiration at hente til samarbejdet med vores sydpartnere om deres samarbejde med strategiske partnere.

Kurset sigter på, at vi opnår:

  • Fælles forståelse af grundbegreber indenfor inkluderende udviklingssamarbejde
  • Viden om hvad det indebærer at inkludere mennesker med handicap i mainstream udviklingssamarbejde, på programniveau og organisatorisk niveau.
  • Reflektere over egen rolle i relation til inkluderende udviklingssamarbejde
  • Input til at udvikle egne handlepunkter samt fælles handlingsplan

I september (nærmere dato fastsættes senere) vil der være en heldags opfølgning, hvor vi bygger videre på kurset med fokus på at lande en plan for hvordan vi omsætter inspiration fra kurset til handling i relation til Udenrigsministeriet og andre danske aktører, og eller i samarbejdet med vores partnere i lande i det Globale Syd.

Læs mere om facilitatoren Paulien Bruijn fra Light for the World i boksen til højre. 

 

Baggrund: Med udgangspunkt i vores nye fælles strategi, og delmålene 3.1. og 3.2. er kurset et forsøg på at klæde os på til denne opgave.

Udgangspunktet er et fælles udtrykt ønsket om at vi som dansk handicapbevægelse med stærkt engagement i internationalt udviklingssamarbejde bør spille en stærkere rolle i at fremme, at dansk udviklingsbistand bliver inkluderende.

En række internationale organisationer har fokus på inklusion af mennesker med handicap i internationalt udviklingssamarbejde, og der findes forskelligt materiale, blandt andet fra Light for the World.

Både i Norge og i Finland arbejder handicaporganisationerne med at påvirke aktører i egne lande, der er involveret i internationalt udviklingssamarbejde. I Norge har Atlas Alliansen sammen med sine medlemmer kørt et forløb med input fra Light for the World.