Du er her:

Bevillingssystem

Alle ansøgninger gennemgår et forløb på fire faser: 1. Registrering, 2. Fordeling, 3. Vurdering og 4. Svar til ansøger.

Afhængig af ansøgningens størrelse kan følgende parter være involveret i processen:

 • DH's sekretariat til forvaltning og administrering af puljen jf. Danidas betingelser.
 • 2 eksterne faglige bevillingskonsulenter.
 • Et bevillingsudvalg bestående af 3 internt og 3 eksternt udpegede medlemmer, der har til opgave at træffe beslutning om ansøgninger. Læs mere om bevillingsudvalget her
 • Danidas Bevillingskomité (Ansøgninger over 5 mio. kr.).

 

Forløb for ansøgninger under 500.000 kr.

 1. DH's sekretariat modtager ansøgning og tjekker den for overholdt formalia, fx bilag, sideantal mm.
 2. Der kvitteres med sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid. Hvis formalia ikke er overholdt, sendes der en mail tilbage til ansøgende medlemsorganisation med oplysninger om, hvad der mangler. 
 3. Bevillingskonsulenter vurderer ansøgning og indhenter evt. yderligere info fra ansøger.
 4. Der udarbejdes notat til bevillingsudvalgets formand
 5. Bevillingsudvalgs formand træffer afgørelse og informerer DH om afgørelsen.
 6. DH formidler svar til ansøger. Mulige svar: Godkendt; Godkendt med betingelser; Afslag med opfordring til genansøgning; Afslag.

Forventet ordinær sagsbehandlingstid: 3 uger. Dog foretages det ikke behandling af ansøgninger i juli måned. Afleveres en ansøgning i slutningen af juni, kan der først forventes svar på denne i august.

 

Forløb for ansøgninger større end 500.000 kr.

 1. DH's sekretariat modtager ansøgning og tjekker den for overholdt formalia, fx bilag, sideantal mm.
 2. Der kvitteres med sagsnummer og forventet sagsbehandlingstid. Hvis formalia ikke er overholdt, sendes der en mail tilbage til ansøgende medlemsorganisation med oplysninger om, hvad der mangler. 
 3. Bevillingskonsulenter vurderer ansøgning og indhenter evt. yderligere info fra ansøger.
 4. Der udarbejdes notat til bevillingsudvalget.
 5. Bevillingsudvalg mødes og træffer afgørelse.
 6. Bevillingsudvalg informerer DH om afgørelse.
 7. DH formidler svar til ansøger. Mulige svar: Godkendt, Godkendt med betingelser, Afslag med opfordring til genansøgning, Afslag.

Forventet ordinær sagsbehandlingstid: 7 uger med undtagelse af ansøgninger over 5 mio. kr.* Disse har en forlænget behandlingstid på 6-8 uger.*

*OBS: For ansøgninger, som er faseopdelt, gælder et akkumuleringsprincip. Beløbet fra tidligere og ansøgte fase lægges sammen - er beløbet over 5. mio. kr. gælder samme behandlingsprincip som for enkelt-ansøgninger over 5 mio. kr. (se nedenfor)

**OBS: Ansøgninger på mere end 5 mio. kr., der er blevet indstillet til godkendelse i DH's bevillingssystem, sendes videre til endelig godkendelse i Udenrigsministeriet. Dette kan forlænge svartid med 3-8 uger. Følgende procedurer følges: Er ansøgningen på 5-10 mio. kr., skal den godkendes af kontorchefen i HMC. Er ansøgningen over 10 mio. kr., skal den godkendes af centerchefen og direktøren, som laver indstilling til udenrigsministeren. Evt. kommentarer fra sagsbehandlingen i UM, indsættes i svarbrev og BU-notat, inden det sendes til ansøger.

OBS: Hvis ansøgningen er over 1 mio. kr., sender DH ansøgningen til screening på relevante ambassade, hvorefter ambassadens kommentarer sendes via DH til Bevillingskonsulenterne og Bevillingsudvalget.