Du er her:

Bevillingsudvalget

Danske Handicaporganisationers (DH) forretningsudvalg har det formelle ansvar for Handicappuljebevillinger, men DH og medlemsorganisationerne har nedsat et bevillingsudvalg, som er den bevilgende myndighed for Handicappuljen. Bevillingsudvalget har ansvar for, at bevillingspraksis udmøntes i overensstemmelse med Handicappuljens retningslinjer, Civilsamfundsstrategien og Danida politikker i øvrigt.

Bevillingsudvalget behandler ansøgninger efter indstilling fra handicaporganisationernes eksterne bevillingskonsulenter.

Medlemmer af bevillingsudvalget

Udvalget sammensættes af i alt seks medlemmer. Et af medlemmerne er repræsentant fra DHs forretningsudvalg, mens de resterende fem medlemmer udpeges af DHs forretningsudvalg efter indstilling fra Udviklingsstrategisk Forum (USF). Sammensætningen af bevillingsudvalget er således:

  • 2 fra medlemsorganisationerne.
  • 3 eksterne medlemmer, som kommer fra andre organisationer med miniprogram, rammeorganisationer eller tilsvarende udviklingsorganisationer.
  • 1 repræsentant fra DH's forretningsudvalg.

 

Klik her for at læse referater fra bevillingsudvalgets møder

Klik her for at læse Bevillingsudvalgets kommissorium og forretningsorden