Du er her:

Klagemuligheder

Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning kan ske til den enkelte rådgiver i AIS eller til afdelingslederen for AIS.

Klagen bliver i første omgang drøftet af afdelingsleder for AIS, DHs direktør og Bevillingsudvalgets formand, som drøfter klagens karakter og afgør dens videre forløb.

Klager kan ikke føre til ændringer af afgørelser foretaget i bevillingssystemet. Der kan dog henvises til fornyet behandling af sagen, hvis der er tale om substantielle og påviseligt formelle procedure fejl i sagsbehandlingen. Der kan således ikke ændres ved vurderinger og skøn foretaget i bevillingssystemet.