Du er her:

Handicappuljens vurderingskriterier

Der findes ingen endegyldig facitliste for, hvordan en god udviklingsindsats er sammensat. Dette betyder ikke, at Danida kan bevilge udviklingsbistand til hvad som helst, og som det fremgår af Handicappuljens retningslinjer, så skal al udviklingsbistand kanaliseres efter en række fastlagte principper. Disse er på forskellig vis formuleret i ’Civilsamfundsstrategien’ og i Udenrigsministeriets `Generelle principper for støtte til udviklingsaktiviteter gennem danske civilsamfundsorganisationer´. 

Som det også fremgår af Handicappuljens retningslinjer, er der på baggrund af disse centrale dokumenter udviklet seks vurderingskriterier. Samtlige indkomne ansøgninger til Handicappuljen, vil af eksterne faglige bevillingskonsulenter og Handicappuljens bevillingsudvalg blive vurderet i forhold til disse vurderingskriterier. Hvad enten der er tale om en godkendelse eller et afslag, så vil ansøger modtage en skriftlig tilbagemelding, hvor begrundelserne er forankret i vurderingskriterierne.

Vurderingskriterier:  

  1. Partnerskabet
  2. Målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen
  3. Indsatsens sammenhæng, relevans og forventede resultater
  4. Indsatsens exit strategi og bæredygtighed
  5. Indsatsens omkostningseffektivitet
  6. Sammenhæng med poltikker og strategier for Handicappulje