Du er her:

Vurdering af målgrupper/deltagere og deres relation til indsatsen

  • Deltagernes/målgruppernes antal og sammensætning (fx køn, alder og social position) i forhold til indsatsens omfang, mål og fattigdomsorientering.
  • Målgruppernes/deltagernes inddragelse i formuleringen af indsatsens indhold og mål og dens rolle i gennemførelsen.
  • Graden af målgruppers/deltagernes ejerskab i forhold til indsatsen.