Du er her:

Vurdering af indsatsens omkostningseffektivitet

  • Omkostninger til administration, rejser og løn er begrænset til det nødvendige for indsatsen.
  • Forholdet mellem indsatsens forventede resultater, aktiviteternes omfang, målgruppernes eller deltagernes antal og det samlede budget.
  • Et realistisk omkostningsniveau i forhold til den lokale kontekst – ikke mindst hvis sydpartnere helt eller delvist selv skal stå for udgifterne i fremtiden.
  • Udgifter til dansk arbejdskraft (fx udsendte medarbejdere eller frivillige) i forhold til indsatsens indhold, mål og omfang af opgave.