Du er her:

Vurdering af partnerskabet

I forhold til medlemsorganisationen

 • Erfaring og indsigt i det pågældende land og i forhold til målgrupper og indsatsens problemstilling.
 • Relevant faglig og organisatorisk kapacitet samt tidligere projekterfaring fra Civilsamfundspuljen, Miniprogrampuljerne, Danida, EU, større fonde eller lignende dokumenterbar erfaring.
 • Medlemsorganisationens faglige og organisatoriske bidrag til sydpartnerne og indsatsen. 
 • Sammenhæng med medlemsorganisationens øvrige udviklingsarbejde, samlede portefølje og eventuelle strategier.
 • Track record: Hvordan gik de tidligere indsatser? Hvordan blev der monitoreret og afrapporteret?

I forhold til lokale sydpartnere

 • Legitimitet i forhold til deltagere, medlemmer og målgrupper og de interesser og problemstillinger, sydpartneren arbejder for at fremme.
 • Transparent struktur, der muliggør, at sydpartneren kan holdes ansvarlig af medlemmer, målgrupper og donorer.
 • Erfaring og indsigt i relation til konteksten og indsatsens problemstilling. Projektets sammenhæng med det øvrige arbejde i organisationerne.
 • Partnerens kapacitet samt tidligere projekterfaring i forhold til indsatsens indhold og mål, dens størrelse og den årlige projektomsætning.
 • Netværk og samarbejdsrelationer til f.eks. myndigheder, andre lokale, nationale eller internationale organisationer samt andre donorer og finansieringskilder.
 • Sydpartnerens aktive rolle i formuleringen af indsatsen og dens målsætninger.
 • Sydpartneren som omdrejningspunkt i indsatsen og ansvar for implementeringen.
 • Potentiale for udvikling af partnerskabet, herunder hvordan partnerne og deres indbyrdes relation udvikles som følge af de gennemførte aktiviteter.
 • Track record: tidligere erfaringer med større projekter.