Du er her:

Vurdering af indsatsens relevans, sammenhæng og forventede resultater

  • Styrker indsatsen fattige og udsatte grupper og mennesker med handicap og deres vilkår?
  • Bliver den lokale indsats tænkt sammen med medlemsorganisationens arbejde i Danmark eller internationalt?
  • Er der en gennemarbejdet strategi, som bygger på viden om konteksten?
  • Sammenhæng mellem mål, aktiviteter, forventede resultater og de problemer, som indsatsen skal løse.
  • Sammenhæng og relevant balance mellem strategiske ydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed.
  • Klare og målbare indikatorer i forhold til indsatsens målsætninger.
  • Plan for monitorering, evaluering og erfaringsopsamling.