Du er her:

Vurdering af indsatsens strategiske tilgang i forhold til Handicappuljens strategier og politikker

  • I hvilken grad er ansøgningen i overensstemmelse med Handicappuljens strategier for internationalt udviklingsarbejde?
  • I hvilken grad er indsatsen koblet til en rettighedsbaseret tilgang og evt. forankret i FNs Handicapkonvention?