Du er her:

Vurdering af indsatsens udfasning og bæredygtighed

  • Overvejelser om indsatsens bæredygtighed – i forhold til projektets egne målsætninger.
  • Er det sandsynliggjort, at indsatsen fører til varige forbedringer af deltagere og målgruppers livsvilkår og/eller af sydpartnerens kapacitet, som kan videreføres efter projektperiodens udløb?
  • Vil der ske en fortsat spredning af indsatsens resultater/forbedringer?