Du er her:

Discover Rwanda

Discover Rwanda blev afholdt i 2018 med deltagelse fra fem forskellige foreninger: Høreforeningen, Landsforeningen Autisme, Landsforeningen LEV, Sammenslutningen af Unge Med Handicap og Spastikerforeningen.

 

Kickstart jeres internationale engagement gennem Discover Rwanda

Ved I hvordan mennesker med handicap lever andre steder i verden?
Ved I hvordan jeres erfaring fra arbejdet i Danmark kan bruges internationalt?
Ved I hvordan I kan kickstarte jeres internationale engagement gennem Discover Rwanda?

Discover Rwanda er for jer, der har lyst til at kaste jer ud i noget nyt, dele jeres viden og få international erfaring. Forløbet egner sig til alle lige fra store organisationer med mange ansatte til mindre frivillige foreninger med færre medlemmer.

Tre gode grunde til at engagere jer internationalt

  • Styrk jeres organisation i Danmark gennem internationale partnerskaber og den erfaring, I henter med hjem.
  • Få nye perspektiver på det at leve med et handicap og oplev hvordan personer med handicap andre steder i verden arbejder for deres rettigheder.
  • Støt personer med handicap i udviklingslandene med at engagere og organisere sig for at få indflydelse.

Med internationale partnerskaber kan I engagere jeres medlemmer på nye måder ved at tilbyde et større netværk, andre problematikker og spændende oplevelser.

Om forløbet

Forløbet består af to indledende kursusdage i Danmark og et besøg i Rwanda.

Kursusdagene introducerer jer til den politiske kontekst og samfundsforholdene i Rwanda samt de internationale muligheder i Handicappuljen. I bliver præsenteret for forskellige værktøjer, der kan hjælpe jer med at forstå den lokale kontekst og etablere et partnerskab med en organisation i Rwanda.

I Rwanda møder I ligesindede organisationer, der arbejder for det samme som jer, men i helt andre omgivelser. Formålet med besøget i Rwanda er at finde en potentiel partner, som I kan arbejde sammen med.

Foruden erfarne medarbejdere fra DH’s internationale afdeling, deltager også andre medlemsorganisationer i forløbet, som I kan sparre med.

Handicappuljen dækker alle udgifter forbundet med deltagelsen både ved kursusdagene i Danmark og besøget i Rwanda. Der er plads til tre deltagere fra hver organisation.

Sådan kommer I med

For at deltage i Discover Rwanda forløbet skal I udfylde et ansøgningsskema, hvor I kort beskriver jeres motivation for at deltage og perspektiverne for jeres internationale engagementet. Når skemaet er udfyldt skal I sende ansøgningen til ansogning@handicap.dk senest den 15. juni. Ansøgningsskemaet kan hentes til højre på siden.

I udvælgelsen af deltagende organisationer vil der blive lagt vægt på organisationer, for hvem deltagelse i forløbet kan være med til at kickstarte et internationalt engagement eller engagere flere og nye medlemmer i udviklingsarbejdet. Der vil ligeledes blive lagt vægt på, at der er opbakning til det internationale engagement i den ansøgende organisation, så den internationale indsats på længere sigt kan blive forankret i organisationen.

Find oplægget fra informationsmødet om Discover Rwanda her

Handicappuljen i DH

Formålet med Handicappuljen er at understøtte de danske handicaporganisationers samarbejde med partnere i det Globale Syd med henblik på at styrke organiseringen inden for handicapbevægelsen og derigennem bidrage til at skabe varige, positive forandringer i levevilkår, deltagelse og inklusion for personer med handicap.

Personer med handicap i udviklingslandene udgør en befolkningsgruppe på mere end 600 millioner mennesker.

De møder fordomme, diskrimination og stigmatisering, og har sjældent lige adgang til de i forvejen begrænsede ressourcer.

Puljen er finansieret af Udenrigsministeriet og er på omkring 28,5 mio. kr.

Læs mere om Handicappuljen her