Du er her:

Fortalervirksomhed (Advocacy)

DANIDA definerer fortalervirksomhed som "Målrettede indsatser, der gennem påvirkning af beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og internationalt, søger at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker".

Fortalervirksomhed er en vigtig del af jeres projekt for at fremme rettighederne for personer med handicap, det er derfor vigtigt at i tænker det indover jeres projekt.

 Redskaber