Du er her:

Køn og handicap

Kønsperspektivet bør være en integreret del i alt projektarbejde både i de danske organisationer og hos deres partnere i Syd.

DH har udviklet en guide med værktøj der kan bruges til at udfolde både mænd og kvinders fulde potentiale i projekterne og i organisationerne.

Værktøjet består af tre hæfter på engelsk. Det første handler om, hvordan handicap har forskellig betydning for mænd og kvinder belyst gennem teori og cases. Det andet vedhæfte er en guide til projektplanlægning med et tydeligt kønsperspektiv, og det sidste hæfte er en guide til at integrere kønsdimensionen i partnerorganisationerne.