Du er her:

Monitorering og Evaluering

Den danske organisation er forpligtet til at føre tilsyn med, om de bevilligede midler anvendes i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilget på. Som en støtte til denne opgave har DH i samarbejde med medlemsorganisationerne udarbejdet en Manual til Monitorering og Evaluering.

The ‘Most Significant Change’ (MSC) Technique

Som værktøj til en kvalitativ tilgang til M&E kan I finde inspiration i metoden Most Significant Change (MSC). Rick Davies og Jess Dart har skrevet en guide med input fra forskellige organisationer i både Danmark, UK, Australien, New Zeeland og USA. I finder guiden her. 

Finansiel monitorering

DH har udarbejdet en tjekliste til finansiel monitorering, som kan bruges i forbindelse med tilsynsbesøg. Desuden har DH udarbejdet et notat om kontrolstruktur under Handicappuljen. Dette notat omfatter interne og eksterne kontroller, som forventes fra Danske Handicaporganisationers side (og de fleste andre donorer iøvrigt), og er gældende for DANIDAs Handicappulje-bevillinger.

Midtvejsevaluering (MTR)

Som et led i projektafviklingen foretager projektpartnerne en midtvejsevaluering, der belyser projektets aktuelle status og opståede problemstillinger, som skal imødegås i den næste del af projektperioden. DH har udarbejdet hhv. en Terms of Reference (TOR) template i tillæg med en guide, der kan bidrage til at sikre, at midtvejsevalueringen opfylder de gældende krav.

Redskaber: