Du er her:

Opstart af projekt

DH fremsender en kontrakt til medlemsorganisationerne, der har indsendt og fået godkendt en projektansøgning. Det ene eksemplar skal underskrives og sendes til DH. Herudover er der en række dokumenter, som I skal udfylde, før projektet kan gå i gang for alvor: 

  • Udbetalingsanmodning (Instalment): Formatet bruges af medlemsorganisationerne til at anmode om udbetaling af projektmidler fra DH. Det skal tilrettes med relevante oplysninger - find formatet her (nederst). Det er vigtigt, at I opretter en separat konto til denne bevilling adskilt fra organisationens øvrige midler. Hvis I skal videreføre midler til jeres partner, skal de tilsvarende oprette en separat konto til disse. Udbetalingsanmodninger skal sendes til den sagsansvarlige i Afdeling for Internationalt Samarbejde.
  • Samarbejdsaftale/Project Agreement: Såfremt der overføres midler til sydpartner, skal der foreligge en samarbejdsaftale mellem medlemsorganisation og sydpartner. Hent forslag til samarbejdsaftale.
  • Aftale med revisor: For at oplyse om, sikre og afklare ansvarsfordeling under Handicappuljen har DH udarbejdet et skema, som tilsendes medlemsorganisationens revisor, og som denne skal bekræfte. Hent aftale med revisor.

DH beder endvidere medlemsorganisationerne være opmærksomme på, at alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DH's Anti-Corruption Code of Conduct. Der skal rapporteres til DH, hvis man har mistanke om uregelmæssigheder. Læs mere om dette her.

Systemmetode/Kontrolstruktur:
DH har en beskrivelse af hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forvaltningen i de forskellige niveauer af projektfasen - de forskellige led i processen og arbejdsdeling. Læs mere her Kontrolstruktur under Handicappuljen