Du er her:

Monitorering

Den danske organisation er forpligtet til at føre tilsyn med, om de bevilligede midler anvendes i overensstemmelse med det grundlag, de er bevilget på. Det er op til medlemsorganisationen selv at udarbejde en monitoreringsplan, men for at sikre tilstrækkelig opfølgning er det et krav, at medlemsorganisationen minimum hvert halve år modtager en statusrapport for implementeringen af projektet fra partneren.

Som en støtte til denne opgave har DH i samarbejde med medlemsorganisationerne udarbejdet værktøjer til monitorering og evaluering. Klik her for at læse mere.

 

Afklaring af begreberne

Monitorering og evaluering er vigtigt både for at sikre dokumentation af opnåede resultater, og til at sikre læring undervejs i projektet.

Monitorering referer til den løbende opfølgning på aktiviteter, budgetter samt resultater på ’output’ niveau. Monitorering kan især besvare, hvad der sker i et projekt.

Evaluering går et spadestik dybere og undersøger kvaliteten af indsatsen, hvordan indsatsen har påvirket målgrupperne, i hvilket omfang den har ført til de ønskede resultater (output og outcome niveau), samt om den anvendte strategi er effektiv eller kan gøres mere hensigtsmæssig. Evaluering kan både besvare, hvad der er sket, men også hvorfor/hvorfor ikke og hvordan.