Du er her:

A. Forundersøgelse

Der skal laves en afsluttende rapport for alle bevillinger til Handicappuljen. Afrapportering vedr. forundersøgelser skal indsendes til DH max to måneder efter forundersøgelsens afslutning.

Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.