Du er her:

B. Partnerskabsindsats og mindre projekter

Statusrapporter

Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på mere end 15 måneder. Er bevillingen på under 15 måneder, er det nok at udarbejde en afsluttende rapport. 

Der skal indsendes status rapport en gang årligt. Fra og med 2016 skal alle status rapporter indsendes den 20. marts hvert år uanset bevillingstidspunktet. Undtaget er projekter bevilget i 4. kvartal året før, da de formodes at være helt nystartede og derfor først skal påbegynde status rapporteringen det efterfølgende år.

Statusrapporten er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Statusrapporten er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.

Afsluttende rapporter

Der skal laves en afsluttende rapport for alle projekt bevillinger. Den skal indsendes til DH maks. fire måneder efter projektets afslutning, og skal dække hele projektperioden.

Den afsluttende rapport er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.

  • Eksempel på opstilling af projektregnskab: Beskrivelse af projektregnskab og eksempel på regnskabsopstilling: Størrelsen af bevillingen er underordnet for den principielle opstilling, hvor indhold er overordnet form, og hvor bevillinger under 200.000 kr. ekskl. handicapkompensation af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke kræves særskilt revideret.