Du er her:

C/D Større udviklingsprojekt, samarbejdsprojekt, projekter på mere end 5.mio. kr.

Statusrapporter

Statusrapporter skal kun udfyldes for bevillinger, der løber over en periode på mere end 15 måneder. Er bevillingen på under 15 måneder, er det nok at udarbejde en afsluttende rapport. 

Der skal indsendes statusrapport en gang årligt. Fra og med 2016 skal alle statusrapporter indsendes den 20. marts hvert år uanset bevillingstidspunktet. Undtaget er projekter bevilget i 4. kvartal året før, da de formodes at være helt nystartede og derfor først skal påbegynde statusrapporteringen det efterfølgende år.

Statusrapporten er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Statusrapporten er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.

Afsluttende rapport

Der skal laves en afsluttende rapport for alle projektbevillinger. Den skal indsendes til DH max fire måneder efter projektets afslutning, samtidig med revideret projektregnskab, og skal dække hele projektperioden.

Den afsluttende rapport er den danske organisations rapportering til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.

  • Eksempel på opstilling af projektregnskab: Beskrivelse af projektregnskab og eksempel på regnskabsopstilling: Størrelsen af bevillingen er underordnet for den principielle opstilling, hvor indhold er overordnet form, og hvor bevillinger under 200.000 kr. ekskl. handicapkompensation af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke kræves særskilt revideret.