Du er her:

F. Afrapporteringsskemaer til andre aktiviteter

Der skal laves en afsluttende rapport for alle bevillinger til Handicappuljen. Jeres refleksioner er vigtige med henblik på dokumentation og læring. Den afsluttende rapport er samtidig et element i den danske organisations ”track record” og indgår i fremtidige vurderinger af ansøgninger fra den danske organisation med samme eller andre partnere, jf. retningslinjerne for HP.

Nedenfor ses de forskellige afrapporteringsformater der hører til F-ansøgningerne.

Lærings- og pilotprojekt (F1): Denne rapport skal indsendes til DH maks. fire måneder efter indsatsens afslutning.

 

Korttidskonsulent og frivillig (F2): Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning.

 

Kapacitetsopbygning (F3): Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning.

 

Kurser (F4): Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning.

 

Kapacitetsanalyse (F5): Denne rapport skal indsendes til DH maks. to måneder efter indsatsens afslutning.