Du er her:

Regnskabsvejledning

SYSTEMDESIGN
Allerede inden projektet starter, skal godkendelsesproceduren designes og datafangst fastlægges. Til inspiration for dette har DH her en beskrivelse af hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forvaltningen i de forskellige niveauer og af de forskellige led i processen, og arbejdsdelingen mellem dem.
Læs mere om Kontrolstruktur under Handicappuljen

SYSTEMMONITORERING
Ydermere er der udarbejdet en Tjekliste til brug for undersøgelse af hensigtsmæssighed af den opbyggede administrative forvaltningsstruktur til brug før og under implementeringen.

REGNSKABSMETODE
For at sørge for, at der er en ensartet standard for regnskab og revision i alle projekter, har DH udarbejdet en regnskabs- og revisionsinstruks. Denne indeholder generelle retningslinjer for regnskabsaflæggelse for medlemsorganisationen.
Find Regnskabs- og revisionsinstruks til medlemsorganisationerne

REGNSKABSINDHOLD
Størrelsen af bevillingen er underordnet for den principielle opstilling, hvor indhold er overordnet form, og hvor bevillinger under 200.000 kr. ekskl. handicapkompensation af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke kræves særskilt revideret.
Find beskrivelse af projektregnskab  og eksempel på regnskabsopstilling her

REVISION
Dokumenter i forbindelse med revision kan findes ved at klikke på her

DOKUMENTER PÅ ENGELSK
Dokumenter på engelsk kan findes ved at klikke på engelsk