Du er her:

Kontrolstruktur under Handicappuljen

Dette notat omfatter interne og eksterne kontroller, som forventes fra Danske Handicaporganisationer og i øvrigt de fleste andre donorer, og er gældende for DANIDA’s Handicappulje-bevillinger.

Indledningsvist er minimumskrav til den interne kontrol og dens struktur er angivet. Yderligere kontrol baseret på lovgivning, tradition og erfaring bør indgå i de nationale / lokale vejledninger.

I det følgende afsnit er angivet revisionskrav fra Danida og revisor.

Interne kontroller:

Eksterne kontroller