Du er her:

Besøg af donorrepræsentant – DH/DPOD

Ansvaret for at udførefinansielt tilsyn af Handicappuljens bevillinger er entydigt placeret hos bevillingshaver. Dog skal DH/DPOD i følge aftale med DANIDA tilsikre, at medlemsorganisationer og deres partnere har en styring af og en kontrol med de overførte midler, som sker på en passende og sikker måde.

Baseret på en risikovurdering foretager DH/DPOD sin tilsynsforpligtelse ud fra følgende grænser:

DANIDA-godkendte tilskud på over 5 millioner kroner udløser et finansielt besøg snarest efter bevillingstidspunktet og ikke senere end seks måned efter implementeringsstart. Hvis et andet finansielt besøg til regionen/området udføres umiddelbart før forventet godkendelse, kan et besøg på dette tidspunkt træde i stedet for.

Dette indledende besøg har fokus på udførende partners finansielle kapacitet med henblik på dels fremtidige opfølgningspunkter til bevillingshavende medlemsorganisation, og dels med råd og vejledning på stedet.

Et yderligere, opfølgende projektbesøg seks til 12 måneder før projektafslutning kan komme på tale for at sikre overensstemmelse mellem programmatisk og finansiel fremdrift til facilitering af endelige rapport.

Beløb over 2 millioner og under 5 millioner kroner udløser et finansielt besøg mindst én gang i projektets cyklus med samme fokus som ovenfor og under hensyntagen til besøgets placering i cyklus.

Beløb under 2 millioner kroner vil udløse et finansielt monitoreringsbesøg i det omfang, der er yderligere rejseaktivitet i området/regionen.

Alle monitoreringsmissioner skal organiseres med behørig respekt til økonomisk sparsommelighed og effektiv udnyttelse af ressourcerne.