Du er her:

Introduktion til minimumskrav

Interne kontroller består af de systemer og procedurer, som – når de bliver fulgt – vil reducere risikoen for misbrug af midler og af aktiver, der er i organisationens varetægt. De interne kontroller er skabt for at mindske mulighederne for misbrug og ikke-passende adfærd, som ellers ville kunne friste ansatte.

Ud over den eksterne revision, der årligt udføres af et eksternt revisionsselskab, bør der være yderligere kontrolpunkter foretaget af donorrepræsentanter (det være sig organisationens medarbejdere som DH’s), og dette refereres til som ”intern revision”. Intern revision skal løbende foretages for at sikre, at kontrollerne er passende og udføres tilfredsstillende. Når det skønnes nødvendigt, vil den interne revision kunne anbefale eller måske ligefrem forlange ændringer til de interne kontroller.