Du er her:

Revision

Ved bevillinger under 200.000 kr. ekskl. handicapkompensation kræves af sparsommelighedshensyn og risikovurdering normalt ikke et særskilt revideret og påtegnet regnskab. Revisionen af projektaktiviteten som led i den almindelige revision af medlemsorganisationens årsregnskab. Vær opmærksom på, at specifikationsgraden i regnskabsaflæggelsen skal afspejle det godkendte budget, og at opgørelsen skal være underlagt revision i henhold til de gældende revisionsinstrukser fra DANIDA som angivet på Danske Handicaporganisationers hjemmeside.

 

English version of this page