Du er her:

Om Handicappuljen

Handicappuljen støtter udviklingen af levende, repræsentative og inkluderende handicaporganisationer, der er i stand til at fremme gennemførelsen af FN’s handicapkonvention og kæmpe for lige vilkår for mennesker med handicap.

Handicappuljen er tilpasset handicaporganisationernes særlige vilkår for og erfaringer med rettighedsbaseret udviklingsarbejde.

Typisk er partnerskaberne med organisationer og bevægelser i udviklingslandene, som repræsenterer personer med handicap. Udgangspunktet for samarbejdet er et fælles ønske om at realisere FN’s handicapkonvention og hermed et fuldt inkluderende samfund, hvor personer med handicap på lige fod med alle andre medborgere har retten til fuld og lige deltagelse.

Aktiviteter og indsatser

Handicappuljen understøtter mange forskellige former for aktiviteter og favner over indsatser, som varierer fra netværksinitiativer til store projekter med en omsætning på op til 12 millioner kroner. Indsatserne kan være udelukkende baseret på frivillighed, drives af ansatte programkoordinatorer eller en kombination. Projekterne er baseret på ligeværdige partnerskaber, og til større bevillinger kræver det en vis kapacitet hos partnerorganisationen. Handicappuljen lægger derfor optil at nye partnerskaber starter ud med mindre projekter for derigennem at opbygge kapacitet i både medlemsorganisationen og partnerorganisationen. Læs hvilke aktiviteter og indsatser, der kan støttes af Handicappuljen.   

Strategi

Handicappuljen er underlagt de overordnede rammer og strategier for den samlede danske udviklingspolitik. Læs mere om de strategier som er gældende for Handicappuljen

For at varetage den strategiske diskussion og arbejdet med at udforme strategier, tematiske indsatser mv. for handicaporganisationernes udviklingsarbejde, har DH og medlemsorganisationerne skabt ”Udviklingsstrategisk Forum (USF)”. Læs mere om Udviklingsstrategisk Forum.

Bevillingssystem

Handicappuljen har sit helt eget bevillingssystem, hvor eksterne konsulenter vurderer det faglige indhold i ansøgningerne, og hvor et bredt sammensat bevillingsudvalg træffer afgørelser om ansøgningerne. Læs mere om bevillingssystemet.