Du er her:

Årsrapporter fra Handicappuljen

Som forvalter af Handicappuljen laver DH årligt resultatberetninger for Handicappuljen, samt gennemfører evalueringer, tilpasninger, mm. for, at puljen bedst muligt imødekommer brugernes forventninger og ønsker, og bedst muligt lever op til kravene for Handicappuljen.

Resultatberetninger

Hvert år udarbejder DH en resultatberetning for Handicappuljen. Denne giver et overblik over de aktiviteter og resultater, der blev opnået gennem Handicappuljen det foregående år. Beretningen givet et billede af hvilke midler, der er blevet bevilliget, hvordan bevillingerne fordeler sig på organisationer, lande, mm. Nedenfor findes en liste over de resultatberetninger, som foreløbigt er blevet udarbejdet.  

Læs mere om de enkelte projekter og aktiviteter, der er bevilget gennem Handicappuljen, under projektmenuerne: Projektlande og Medlemsorganisationers projekter