Du er her:

DH's Anti-Corruption Code of Conduct

Alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DH's Anti-Corruption Code of Conduct.

DH har vedtaget en politik om nul-tolerance i forhold til korruption og har udviklet en Anti-Corruption Code of Conduct i overensstemmelse med Udenrigsministeriets generelle antikorruptionspolitik. Denne skal sikre, at alle parter i udviklingssamarbejdet arbejder ansvarligt og overholder en høj standard for personlig og organisatorisk integritet. 

DH's Code of Conduct er et værktøj til, at både den danske organisation, partnerorganisationer i Syd og øvrige samarbejdspartnere har en fælles forståelse af, hvad korruption og korrupt adfærd indebærer. Samtidig giver den anvisninger på, hvordan man håndterer mistanker om korruption.

Alle organisationer, som modtager bevillinger fra Handicappuljen, er forpligtet til at overholde DH's Anti-Corruption Code of Conduct og skal rapportere til DH, hvis de har mistanke om uregelmæssigheder.

Læs mere:

  • Læs her om proceduren for håndtering af korruption og svig
  • Læs her om de sager under Handicappuljen, der er rapporteret til Udenrigsministeriet