Du er her:

Håndtering af korruption og svig

Jævnfør DH’s antikorruptionspolitik skal DH straks kontaktes, hvis den danske organisation får mistanke om/konstaterer tyveri, bedrageri, korruption, misbrug eller andre tilsvarende uregelmæssigheder.

Mistanke eller konstateret uregelmæssig

Den danske organisation kan få mistanke om bedrageri, korruption osv., som f.eks. kan bero på følgende:

 • Forsinkelser eller fejl i indleverede regnskaber og rapporter
 • Indkøb af leverancer til væsentligt højere priser end normalt
 • Manglende eller mangelfuld afstemning mellem kassebeholdning, kontoudtog og regnskaber
 • Manglende bilag for afholdte udgifter
 • Rygter om misbrug

DH står til rådighed med råd og vejledning i sådanne sager. 

Forventning til den danske organisations redegørelse

Redegørelsen forventes at indeholde følgende:

 • Hvornår og hvordan er mistanken opstået – max. 10 linjer
 • Kort resume af sagen – evt. resume af udviklingen.
 • Hvilke konkrete interne eller eksterne tiltag er iværksat i sagen – max. 10 linjer
 • Hvornår forventes iværksatte tiltag at være afsluttet
 • Forventes samarbejdet med organisationen fortsat efter at sagen er afsluttet og under hvilke betingelser
 • Eventuelle yderliere bemærkninger

Efter modtagelse af redegørelse

 • DH foretager vurdering af sagen, der indberettes som C-sag til Danida, hvilket den danske organisation informeres om.
 • DH støtter den danske organisation i at udarbejde konklusion og handlingsplan til konkret afslutning af problemstillingen, såfremt dette ikke fremgår fyldestgørende og tilfredsstillende i den fremsende redegørelse.

Afslutning af sagen sker når:

 • Tilfredsstillende redegørelse er modtaget.
 • Den danske organisation har gjort, hvad den kunne for at genvinde tab.
 • Der er taget passende og øjeblikkelige forholdsregler såsom opstramning af interne procedurer for at forhindre lignende hændelser fremover.
 • Udenrigsministeriet er underrettet og har truffet afgørelse vedr. den endelige afslutning af sagen.
 • DH lægger indberetningen til UM ud på hjemmesiden under handicappulje – Strategi og politik - Anti-korruption. Det informeres den danske organisation også om.