Du er her:

Rapporteringer om uregelmæssigheder

Her opgives en liste over de sager under Handicappuljen, der er rapporteret til Udenrigsministeriet og efterfølgende afsluttet:

  • Uregelmæssigheder for ca 4.000 kroner i forbindelse med DDL's bevilling "Frontrunners" i Ghana i 2015. Find Udenrigsministeriets rapportering til Rigsrevisionen her.