Du er her:

Strategi for ligestilling mellem kønnene

DH's Gender Equality Strategy giver retningslinjer og inspiration til at styrke arbejdet for at sikre lige rettigheder for mænd og kvinder med handicap

DH har udarbejdet en Gender Quality Strategy, hvis overordnede mål er at sikre lige adgang og fuld integration i samfundet for personer med handicap. Strategien skal hjælpe DH, medlemsorganisationerne og handicaporganisationer i partnerlandene med at fokusere på og styrke de aktiviteter, der forfølger dette mål.

Strategien sigter dermed på at fremme FN's Verdensmål 5 om ligestilling samt artikel 6 i FN's Handicapkonvention. 

Målet med strategien er at forbedre mulighederne for personer med handicap i udviklingslandene til at opnå og udøve ligestilling. Det første skridt er at øge den generelle bevidsthed om kønnets indflydelse på levevilkår, muligheder og rettigheder - også for personer med handicap.

Hent DH's Gender Equality Strategy