Du er her:

DHs partnerskabsstrategi

Fra projektsamarbejde til partnerskab. Det er overskriften på DHs partnerskabsstrategi fra 2012.

DH forstår partnerskab som en ideel form for samarbejde. Partnerskab er således både et mål og en vision. Partnerskab er karakteriseret ved ”…et frivilligt, ligeværdigt og gensidigt gavnende samarbejde mellem partnere, der respekterer hinanden”.

DH ønsker med sin partnerskabsstrategi at give inspiration til, hvordan man kan arbejde videre med handicapkonventionen og DANIDAs strategier. Det drejer sig om at skabe en større sammenhæng mellem de enkelte projekter, som handicapaktivister, ildsjæle og professionelle har skabt i de mere end tyve år, som flere af DHs partnerskaber har varet.

Den langsigtede målsætning er at sikre ejerskab og lokal forankring. Som civilsamfundspolitikken fremhæver, skal hovedansvaret for at gennemføre aktiviteterne ikke placeres hos de danske organisationer.

Netop handicapbevægelsen har en - på mange måder - unik tilgang til samarbejde og partnerskab. Man samarbejder typisk med en partner, som har de samme overordnede visioner. Med andre ord, er der masser at lære af hinanden og gode muligheder for at arbejde med fælles visioner og strategier, i partnerskabet.

Hent DHs Partnerskabsstrategi 2012

Andre dokumenter:
DH har udarbejdet et dokument med Inspiration for Partnership Activities, som giver eksempler på og ideer til, hvordan de enkelte organisationer kan arbejde med at styrke deres partnerskaber i overensstemmelse med Partnerskabsstrategien.

DH har desuden udarbejdet guidelines for, hvordan en formel Partnerskabsaftale mellem den danske organisation og partneren i Syd, kan formuleres.

Om Handicappuljen

Handicappuljen støtter danske handicaporganisationers udviklingsarbejde i verdens fattige lande. Puljen administreres af DH på vegne af Danida.