Du er her:

Forvaltning

Forvaltningen af Handicappuljen varetages af DH på vegne af Udenrigsministeriet. Udover selve forvaltningsopgaven med godkendelse og opfølgning på bevillinger, varetager DH opgaven med at rådgive og vejlede medlemsorganisationer i forbindelse med udformningen af ansøgningerne. Læs mere om rådgivningen 

Udvalg og system

Det overordnede ansvar for puljen ligger hos DHs Forretningsudvalg. Forretningsudvalget træffer de endelige beslutninger for Handicappuljen og har det formelle ansvar for Handicappuljebevillinger, herunder også aftalen med Danida.

For at varetage den strategiske diskussion og arbejdet med at udforme strategier, tematiske indsatser mv. for handicaporganisationernes udviklingsarbejde, har DH og medlemsorganisationerne skabt ”Udviklingsstrategisk Forum (USF)”. Læs mere om Udviklingsstrategisk Forum

Handicappuljen har sit eget bevillingssystem, hvor eksterne konsulenter vurderer det faglige indhold i ansøgningerne, og hvor et bredt sammensat bevillingsudvalg træffer afgørelser om ansøgningerne. Læs mere om bevillingssystemet

Handicappuljen følger DANIDAs administrative retningslinjer for puljeordninger.