Du er her:

Historik

Miniprogram

I september 1994 fik Danske Handicaporganisationer bevilget Miniprogrammet fra Udenrigsministeriet. DH’s medlemsorganisationer kunne gennem Miniprogrammet søge økonomisk støtte til at opbygge og styrke søsterorganisationer i udviklingslande. Ideen var, at organisationerne kunne starte mindre partnerskaber op under Miniprogrammet og efter nogle års samarbejde søge større projekter i CISU (dengang: Projektrådgivningen) og direkte hos Udenrigsministeriet.

Handicappuljens opståen

I 2012 blev DH opfordret af Udenrigsministeriet til at blive en rammeorganisation. Daværende udviklingsminister Christian Friis Bach ville gerne give mere råderum til de udviklingsorganisationer, som var i stand til at skabe resultater.

DH og Udenrigsministeriet så en mulighed for også at samle alle aktiviteter og projekter i udviklingslande, gennemført af handicaporganisationer. Efter tæt dialog med DH’s medlemsorganisationer, og efter forhandlinger med Udenrigsministeriet blev en aftale landet i februar 2013.

DH fik en rammeaftale med Udenrigsministeriet på 10 millioner kroner og gik samtidig fra at forvalte et miniprogram på 15 millioner kroner årligt, til en ny rolle som forvalter af Handicappuljen på 40 millioner årligt.

Med dannelsen af Handicappuljen kan DH’s medlemsorganisationer udelukkende søge om støtte til internationale udviklingsprojekter herfra. Det giver mulighed for mere synergi og samlet synlighed omkring det internationale handicap-udviklingsarbejde. For at understøtte Handicappuljen er der etableret et forum af repræsentanter fra de ulandsaktive medlemsorganisationer. Dette forum kaldes Udviklingsstrategisk Forum og har blandt andet til formål at arbejde med overordnede strategier og budgetter for handicappuljen. Læs mere om Udviklingsstrategisk Forum

Handicappuljen vs. ramme

Handicappuljen er for medlemsorganisationer og kan ikke søges af DH. Handicappuljen har sine egne retningslinjer, ansøgningsformater og budgetter.

DH’s udviklingsprojekter finansieres gennem rammeaftalen. Rammen har sine egne budgetter og projekterne arbejder inden for samme strategi. Læs mere om rammen