Du er her:

Historik

Miniprogram

I september 1994 fik Danske Handicaporganisationer bevilget Miniprogrammet fra Udenrigsministeriet. DH’s medlemsorganisationer kunne gennem Miniprogrammet søge økonomisk støtte til at opbygge og styrke søsterorganisationer i udviklingslande. Ideen var, at organisationerne kunne starte mindre partnerskaber op under Miniprogrammet og efter nogle års samarbejde søge større projekter i CISU (dengang: Projektrådgivningen) og direkte hos Udenrigsministeriet.

Handicappuljens opståen

I 2012 blev DH opfordret af Udenrigsministeriet til at blive en rammeorganisation. Daværende udviklingsminister Christian Friis Bach ville gerne give mere råderum til de udviklingsorganisationer, som var i stand til at skabe resultater.

DH og Udenrigsministeriet så en mulighed for også at samle alle aktiviteter og projekter i udviklingslande, gennemført af handicaporganisationer. Efter tæt dialog med DH’s medlemsorganisationer, og efter forhandlinger med Udenrigsministeriet blev en aftale landet i februar 2013.

DH fik en rammeaftale med Udenrigsministeriet på 10 millioner kroner og gik samtidig fra at forvalte et miniprogram på 15 millioner kroner årligt, til en ny rolle som forvalter af Handicappuljen på 40 millioner årligt. Med udfasningen af rammeaftalerne i 2017 gik DH med start fra 2018 over til en ny samlet puljeaftale på 43,5 millioner, som dækker Handicappuljen på ca. 27 millioner og DH's understøttende aktiviteter.

Med dannelsen af Handicappuljen kan DH’s medlemsorganisationer udelukkende søge om støtte til internationale udviklingsprojekter herfra. Det giver mulighed for mere synergi og samlet synlighed omkring det internationale handicap-udviklingsarbejde. For at understøtte Handicappuljen er der etableret et forum af repræsentanter fra de ulandsaktive medlemsorganisationer. Dette forum kaldes Udviklingsstrategisk Forum og har blandt andet til formål at arbejde med overordnede strategier og budgetter for handicappuljen. Læs mere om Udviklingsstrategisk Forum

Handicappuljens resultatberetninger 

Hvert år i perioden 2013-17 har DH udarbejdet en resultatberetning for Handicappuljen. Denne giver et overblik over de aktiviteter og resultater, der blev opnået gennem Handicappuljen det pågældende år. Beretningen giver et billede af hvilke midler, der er blevet bevilliget, hvordan bevillingerne fordeler sig på organisationer, lande, mm. Fra 2018 er Handicappuljen en del af beretningen på DH's samlede udviklingssamarbejde. Læs de tidligere beretninger her:

Læs mere om de enkelte projekter og aktiviteter, der er bevilget gennem Handicappuljen, under projektmenuerne: Projektlande og Medlemsorganisationers projekter