Du er her:

God forberedelse

Erfaringen viser, at jo bedre I har forberedt jeres møder med DHs rådgivere, jo større bliver jeres udbytte af rådgivningen.

God forberedelse indebærer bl.a.

  • At I har gjort jer klart præcis, hvad I gerne vil have råd om. Det lyder banalt, men i praksis er det vigtigt, at I har et klart mål med mødet og måske en prioriteret række af spørgsmål og emner, I ønsker at diskutere.
  • At I på forhånd har sendt et skriftligt input til rådgiveren. Det kan være en projektforslag, et udkast til en ansøgning - eller blot en liste med spørgsmål eller stikord. Det giver rådgiveren en mulighed for at forberede sig og evt. hente sparring hos kollegerne inden mødet.
  • Kom gerne to eller flere. Det er en god ide at være mindst to - og gerne flere fra medlemsorganisationen - til stede ved rådgivningen. Dermed bliver det lettere for jer at udnytte og sprede de input, I får under rådgivningen. Samtidig vil der ofte dukke flere aspekter op (og evt interne uenigheder), når flere er til stede.