Du er her:

Om rådgivningen

Rådgivningsmøder foregår typisk ved, at én af DHs rådgivere mødes med én eller helst flere fra medlemsorganisationen. På mødet vendes de idéer, som I har, eller der gives konkret feedback på noget tekst I har sendt.

Hvis I har tekst I gerne vil have læst igennem, er det en god ide på forhånd at aftale, hvornår I sender det. Det kan sikre, at der bliver sat den passende tid af til forberedelse og dermed sikre, at materialet er læst inden mødet.

Rådgivningen er uafhængig af bevillingsprocessen, og DHs rådgivere laver ikke indstilling til Bevillingsudvalget.

Hvor tit kan I søge om rådgivning?

I kan søge om rådgivning lige så tit I har brug for det og der er ikke tidsbegrænsninger på møder. I skal bare fortælle os på forhånd, hvor meget tid I har brug for, så sætter vi den passende mængde tid af. 

Det er praktisk at søge om rådgivning, når I får en god ide, så vi kan hjælpe jer med, hvilken type aktivitet/projekt det vil være hensigtsmæssigt for jer at søge om. I kan søge rådgivning undervejs, mens I planlægger projektet, og/eller når I er færdige med ansøgningen og gerne vil have ”nye øjne” på den.

Ved afslag eller gode råd: I kan også få rådgivning, hvis jeres ansøgning har været i bevillingsudvalget, og I enten har fået gode råd eller har fået afslag, så kan vi hjælpe jer med at komme videre i processen. 

I gang med projektet: I kan søge om rådgivning, når projektet er i gang, og I støder på udfordringer, som I gerne vil have støtte eller gode ideer til at løse.

Hvor foregår rådgivningen?

I bestemmer selv hvor I vil mødes. DH har kontor i Handicaporganisationernes hus på Blekinge Boulevard 2 i Høje Tåstrup og råder over nogle gode mødelokaler. Ønsker I hellere at mødes et andet sted er det bare at aftale det med os.

Hvem er rådgivningen for

Tilbuddet om rådgivning gælder både for medlemsorganisationer, der er vant til at lave internationale udviklingsprojekter, for medlemsorganisationer, der har lavet enkelte aktiviteter eller små projekter og for medlemsorganisationer, der ikke før har lavet udviklingsprojekter, men gerne vil kaste sig ud i nye udfordringer.