Du er her:

Læs retningslinjerne for Handicappuljen

Retningslinjerne for Handicappuljen beskriver, hvilke projekter og indsatser puljen støtter, samt de kriterier som ansøgningerne bliver bedømt ud fra. I bør læse retninglinjerne grundigt igennem, inden I sender en ansøgning.

Sådan bruges retningslinjerne

Retningslinjerne for Handicappuljen er det centrale dokument, som kan bruges som hjælp til at skrive ansøgninger til puljen. Retningslinjerne beskriver:

  • De forskellige støttemuligheder - fra indledende og supplerende indsatser til længerevarende udviklingsprojekter
  • Betingelser for støtte
  • Kriterier for vurdering af ansøgninger
  • Bevillingssystemet og bevillingsprocessen

I retningslinjerne kan I også finde en række gode råd til at lave internationalt udviklingssamarbejde.

De nye retningslinjer trådte i kraft 2. oktober.